Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Lớp 2 > Toán học 2 >


  Ôn tập các số đến 100 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số hạng - Tổng (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Đề - xi - mét (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số bị trừ - Số trừ - Hiệu (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng có tổng bằng 10 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 26 + 4; 36 + 24 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 9 cộng với một số: 9 + 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 29 + 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 49 + 25 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 8 cộng với một số: 8 + 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 28 + 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 38 + 25 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình chữ nhật - Hình tứ giác (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài toán về nhiều hơn (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 7 cộng với một số: 7 + 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 47 + 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 47 + 25 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài toán về ít hơn (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ki - lô - gam (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 6 cộng với một số: 6 + 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 26 + 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 36 + 15 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng cộng (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng có tổng bằng 100 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Lít (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm một số hạng trong một tổng (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số tròn chục trừ đi một số (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 11 trừ đi một số: 11 - 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 31 - 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 51 - 15 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 12 trừ đi một số: 12 - 8 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 32 - 8 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 52 - 28 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm số bị trừ (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 13 trừ đi một số: 13 - 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 33 - 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 53 - 15 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 14 trừ đi một số: 14 - 8 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 34 - 8 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 54 - 18 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 15, 16,17,18 trừ đi một số (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng trừ (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 100 trừ đi một số (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm số trừ (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Đường thẳng (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngày, giờ (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thực hành xem đồng hồ (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngày, tháng (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thực hành xem lịch (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về hình học (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đo lường (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về giải toán (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tổng của nhiều số (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép nhân (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thừa số - Tích (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 2 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 3 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 4 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép chia (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng chia 2 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Một phần hai (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số bị chia - Số chia - Thương (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng chia 3 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Một phần ba (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm một thừa số của phép nhân (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng chia 4 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Một phần tư (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng chia 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Một phần năm (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giờ, phút (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm số bị chia (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh các số có ba chữ số (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Mét (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ki - lô - mét (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Mi-li-mét (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị . (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tiền Việt Nam (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép nhân và phép chia (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đại lượng (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về hình học (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail